Afscheid Hiawatha - Adieu Hiawatha - Abschied Hiawatha

Luistert naar dit vreemd gezeisel, naar dit lied van Hiawadha!
Gij ook die ’t vertellen liefhebt van het volk zijn droomgevaarten,
die lijk uit den afstand roepen, ‘staat en luistert’.
Guido Gezelle, Hiawadha’s lied. (1886)

Beste heer,
Beste mevrouw,

Het is met spijt dat wij u meedelen dat wij, de familie Olivier, vanaf begin volgend jaar niet langer eigenaar zijn van de ‘Residentie Hiawatha’ in De Haan. Vanaf 7 januari 2019 zullen we onze appartementen dus ook niet langer verhuren.

De verkoop van het gebouw, dat wij in de familie ‘de Hiawatha’ noemen, is een heel emotionele gebeurtenis voor ons. Omdat ook u er zoveel vakanties heeft doorgebracht, durven wij te wedden dat dit ook voor u een bijzondere plek is.

Maar de leeftijd van het gebouw drong zich meer en meer op. Zelfs met een zeer grondige renovatie kon ‘de Hiawatha’ niet langer voldoen aan de huidige comfortwaarden.

Als eerbetoon aan onze geliefde vakantieplek willen we nog even de geschiedenis van het gebouw in herinnering brengen. 'Residentie Hiawatha' werd in 1956 in opdracht van Hendrik Olivier en zijn echtgenote Nicole Depuydt gebouwd door architect Haegebaert uit De Haan. Bij de naamkeuze had onze ‘opa’ zich geïnspireerd op het bekende indianenepos ‘The Song of Hiawatha’ van de Amerikaanse dichter Longfellow, in 1886 meesterlijk vertaald door Guido Gezelle.

Hendriks dochter, Caroline Olivier, heeft jarenlang ingestaan voor het dagelijkse reilen en zeilen van ‘de Hiawatha’. Zij was ook altijd uw rechtstreekse contactpersoon.

Dankzij Hendrik en Nicole hebben ook wij, kinderen, klein- en achterkleinkinderen kunnen genieten van prachtige vakanties op het strand van De Haan. We leerden er ook velen onder jullie (beter) kennen.

Daarom willen wij u, trouwe huurder, van harte bedanken voor het jarenlange vertrouwen dat u in ons heeft gesteld.  We hopen stilletjes dat ook u voor altijd de herinneringen aan ‘de Hiawatha’ zult koesteren.

Hopelijk tot nog eens.

Met vriendelijke groeten,

De familie Olivier 

Email Caroline Olivier: caroline.olivier@telenet.be

----------------------------

Cher Monsieur,
Chère Madame,

Ce n'est pas sans regret que nous vous informons que nous, la famille Olivier, ne serons plus les proriétaires de la Résidence Hiawatha des le début de l'année prochaine. Par conséquence, nous ne louerons plus nos appartements et ceci a partir du 7 janvier 2019.

La vente de l'immeuble, que nous appelons dans la famille "le Hiawatha", est très émouvante pour nous. Como vous y avez passé de nombreuses vacances passées, nous nous imaginons que pour vous aussi c'est un endroit spécial.

Mais l’âge du bâtiment s’imposait de plus en plus. Même avec une rénovation très complète « le Hiawatha » ne pouvait plus répondre aux valeurs de confort actuelles.

En hommage à notre lieu de vacances bien-aimé, nous aimerions rappeler l’histoire du bâtiment. La Résidence « Hiawatha » a été commandée en 1956 par Hendrik Olivier et son épouse Nicole Depuydt, et a été construit par l’architecte Haegebaert de Coq-sur-Mer. Pour le nom de “Hiawatha” notre grand-pere s’avait fait inspiré par la célèbre épopée indienne « The Song of Hiawatha » du poète américain Longfellow, en 1886 magistralement traduit par Guido Gezelle.

La fille de Hendrik, Caroline Olivier, s’est occupée du bien-etre de la Résidence pendant des années. Elle a également été toujours votre contact direct.

C’est grace a Hendrik et Nicole qu’également nous, enfants, petits- et arrière-petits-enfants, ont pu profiter de merveilleuses vacances sur la plage du Coq. Nous avons aussi eu l’opportunité de mieux connaitre a plusieurs entre vous.

Comme vous avez été un locataire fidèle pendant des nombreuses années et vous avez fait confiance en nous, nous voulons vous remercier profondément! Nous espérons que vous aussi chérirez les souvenirs de « Hiawatha ».

En espérant de vous revoir un jour.

Nos meilleurs souhaits,

La famille Olivier

Email Caroline Olivier: caroline.olivier@telenet.be

--------------------

Hallo,

Nicht ohne Bedauern teilen wir, die Familie Olivier, Ihnen mit, dass wir mit Beginn des kommenen Jahres nicht länger die Besitzer der ‘Residenz Hiawatha’ in de Haan sein werden. Ab dem 7. Januar 2019 werden die Wohnungen somit auch nicht mehr vermieten.

Der Verkauf des Gebäudes, das wir in der Familie ‘der Hiawatha’ nennen, lässt unsere Familie nicht unberührt. Weil auch Sie dort so viele Urlaube verbracht haben sind wir überzeugt, dass dieses Haus auch für Sie eine besondere Bedeutung hat.

Aber das Alter dieses  Gebäudes ist nicht spurlos geblieben. Selbst mit einer gründlichen Renovierung würde ‘der Hiawatha’ nicht mehr en heutigen Ansprüchen genügen können.

Als Ehrbezeugung für unseren geliebten Ferienort bringen wir gerne noch einmal die Geschichte des Gebäudes in Erinnerung. ‘Residenz Hiawatha’ wurde 1956 im Auftrag von Hendrik Olivier und seiner Ehefrau Nicole Depuyt von dem Architekten Haegebaert aus De Haan erbaut. Für den Namen liess unser Grossvater sich von dem bekannten Indianderepos ‘The song of Hiawatha’ des amerikanischen Dichters  Longfellow inspirieren, wonach Guido Gezelle es 1886 meisterlich übersetzte.

Hendriks Tochter, Caroline, hat über viele Jahre  hinweg  die Verwaltung und Sorge für  ‘den  Hiawatha'  getragen hat, war auch ihre direkte Kontaktperson. 

Dank sei Hendrik und Nicole haben auch wir Kinder, Enkel und Urenkel viele schöne Ferien am Strand von De Haan verbringen können. Wir lernten dort  auch viele von Euch (besser) kennen.

Deshalb möchten wir Ihnen, den treuen Feriengästen,  für das jahrelange Vertrauen, das Sie uns erwiesen haben, von Herzen danken. Wir haben auch die stille Hoffnung, dass Sie die Erinnerung an ‘(den) Hiawatha’ in guter Erinnerung bewahren.

Hoffentlich gibt es noch einmal ein Wiedersehen.

Mit freundlichen Grüssen

Die Familie Olivier

Email Caroline Olivier: caroline.olivier@telenet.be